Kópavogsbraut 441-4600

Skólagerði 441-4600

Dægradvöl 441-4600

Skólinn

Kársnesskóli


Hlutverk  og gildi Kársnesskóla

Að útskrifa ánægða og vel menntaða nemendur með sterka sjálfsmynd sem eru tilbúnir til að takast á við lífið.
Gildi Kársnesskóla eru:
• Virðing 
• Þekking 
• Ábyrgð 
• Ánægja

Framtíðarsýn Kársnesskóla

1. Á næstu árum mun Kársnesskóli verða þekktur fyrir faglegt skólastarf og færnimiðað nám þar sem unnið er með styrk hvers og eins
2. Kársnesskóli mun í nánu samstarfi við foreldra útskrifa nemendur með jákvæða sjálfsmynd og eru sjálfstæðir í vinnubrögðum. Skólinn mun leggja áherslu á heilbrigðan lífsstíl og virðingu fyrir umhverfinu
3. Kársnesskóli verður eftirsóttur vinnustaður með góðum aðbúnaði. Áhersla verður lögð á jákvætt og hvetjandi starfsumhverfi þar sem starfsfólk myndar öfluga liðsheild og er tilbúið til að tileinka sér nýjungar
4. Kársnesskóli mun leggja áherslu á hagkvæmni  og skilvirkni í rekstri og ábyrga stjórnun fjármuna