Kópavogsbraut 441-4600

Skólagerði 441-4600

Dægradvöl 441-4600

Gjald og innheimta

Gjald og innheimta

Gjald í Dægradvöl

Samræmt gjald er fyrir vist í Dægradvöl í Kópavogi. Um er að ræða fjóra gjaldflokka og miðast þeir við eina, tvær, þrjár eða fjórar klukkustundir á dag.

Umsóknir um áskrift í mötuneyti og dægradvöl fara eingöngu fram í íbúagátt Frestur til þess að sækja um áskrift, breyta áskrift, segja  upp áskrift og sækja um  afslátt  er  til  20.  hvers  mánaðar.  Breytingar  taka  gildi  frá  og  með  næstu
mánaðarmótum á eftir. Afsláttur er ekki veittur afturvirkt. 

Frá og með nóvember 2016 er gjaldið:

 
Tími:  allt að 20 klst á mán. 21-40 klst á mán.  41-60 klst á mán.   61 klst og yfir
Almennt gjald: 7,332  12.832 17.110  20.164
 Lægra gjald  5.132  8.982  11.977  14.115

Þeir  sem  greiða  lægra  gjald,  eru  einstæðir  foreldrar,  námsmenn  þar  sem  báðir foreldrar eru í fullu námi og öryrkjar með metna örorku 75% eða meira. Námsmenn þurfa að framvísa vottorði til staðfestingar um námsárangur eftir hverja önn og kemur
þá afsláttur til framkvæmda næsta mánuð/mánuði.
Systkinaafsláttur er 30% af dvalargjaldi fyrir annað barn, en 75% af dvalargjaldi fyrir þriðja barn og 100% fyrir fjórða barn eða fleiri. Systkinaafsláttur gildir einnig ef yngra systkini  (6  mánaða  og  eldra)  er  hjá  dagforeldri,  gegn  framvísun  staðfestingar.
Systkinaafsláttur  gildir  einnig  í  dægradvöl  grunnskóla.  Systkinaafsláttur  reiknast  af dvalargjaldi eldri systkina. Systkinaafsláttur eða annar afsláttur gildir  einnig fyrir þá sem greiða lægra gjald.
Í þeim tilvikum þar sem yngri systkini eru í vistun á stofnunum Kópavogsbæjar er nóg að  skrá  vistun  yngri  systkini  í  umsókn  um  systkinaafslátt  í  íbúagátt  ásamt upplýsingum um vistun en ekki er þörf á frekari staðfestingu. Í þeim tilvikum þar sem yngri  systkini  eru  á  einkaleikskólum  eða  hjá  dagforeldrum  þá  er  valið  „annað“ fyrir þjónustu sem  yngra systkini sækir og þá er  nauðsynlegt að setja inn viðhengi með umsókn  þar  sem  fram  kemur  staðfesting  frá  dagforeldri  eða  einkaleikskóla  á
viðkomandi vistun.