Kópavogsbraut 441-4600

Skólagerði 441-4600

Dægradvöl 441-4600

Sérkennsla

Sérkennsla

Skipulag sérkennslu er í samvinnu við skólastjóra. Ólöf Guðmundsdóttir sérkennari sér um nánara skipulag þess og einnig skipuleggur hún störf stuðningsfulltrúa. Sérkennarar eru fjórir, stuðningsfulltrúar fjórir og einn þroskaþjálfi er starfandi við skólann. Sérkennslan er skipulögð með þarfir nemandans að leiðarljósi og stuðst er við greiningar sem nemendur eru með frá sérfræðingum.  Þörfin eykst frá ári til árs og því er oft á tíðum nauðsynlegt að nokkrir nemendur í árgöngum fari saman í námsver til sérkennara.  Stuðningsfulltrúar eru ýmist inni í bekkjum til aðstoðar eða taka nemendur út  úr kennslustundum og aðstoða nemendur við námið í minni hópum. Umsjónarkennarar eru í nánu samstarfi við sérkennara sem gera einstaklingsnámskrár fyrir þá nemendur sem þess þurfa. Námsver eru nokkur við skólann og nýtast vel. Mikil vöntun er á tölvum til sérkennslu þar sem rannsóknir sýna að tölvur og spjaldtölvur nýtast sérstaklega vel við sérkennslu. Stundatöflur sérkennara og stuðningsfulltrúa eru breytilegar þar sem reynt er að koma til móts við sem flesta nemendur. Í sérkennslu er unnið með nemendur sem þurfa verulega aðstoð og kennslu í lestri, stærðfræði, stafsetningu, móðurmáli, ritun og tungumálum. Oftast er gerð einstaklingsnámskrá fyrir hvern nemanda þar sem námsmarkmið eru tilgreind. Unnið er með nemendur í misstórum hópum.  Þegar nemendur hafa náð markmiðum sínum eru þeir útskrifaðir. Meginmarkmið með sérkennslu í Kársnesskóla er að stuðla að alhliða þroska nemenda. Leitast er við að ná þessu  markmiði með jákvæðu viðmóti og virðingu fyrir einstaklingnum um leið og lögð eru fyrir verkefni við hæfiUmsjónarkennari skal í samráði við foreldra sækja um sérkennslu fyrir nemanda ef hann telur ástæðu til þess og ef nemandi víkur verulega frá í námi og þroska.Umsóknir um námsaðstoð og greiningu eru sendar til sérkennara á sérstöku eyðublaði. Enginn nemandi fer í sérkennslu/ sérúrræði án slíkrar umsóknar. Greina skal alla nemendur sem sótt er um fyrir í sérkennslu og leggja mat á hvort og hvernig sérkennslu þeir þarfnast. Greiningar fara ýmist fram innan eða utan skóla og eru trúnaðarmál. Sérkennslu sinna Ólöf Á. Guðmundsdóttir, Kristín Þorsteinsdóttir, Edda Lind Ágústsdóttir, Kristrún Júlíusdóttir og Linda Björk Eiríksdóttir.Þetta vefsvæði byggir á Eplica