Kópavogsbraut 441-4600

Skólagerði 441-4600

Dægradvöl 441-4600

Námsráðgjöf

Námsráðgjöf

Námsráðgjafi Kársnesskóla er Ásthildur G. Guðlaugsdóttir og starfar hún á öllum skólastigum. 

Á mánudögum hefur hún aðsetur við Skólagerði en aðra daga við Kópavogsbraut.
Viðtal við námsráðgjafa stendur öllum nemendum skólans til boða.  Nemendur og forráðamenn þeirra geta óskað eftir viðtali hvenær sem er en auk þess geta umsjónarkennarar, sérkennarar, deildarstjórar og nemendaverndarráð vísað nemendum til námsráðgjafa.Námsráðgjafi er málsvari nemenda og trúnaðarmaður og aðstoðar nemendur við að leita lausna á sínum málum.  

Viðtalstímar eru alla daga eftir samkomulagi bæði fyrir nemendur og forráðamenn.
Nemendur og forráðamenn þeirra eru hvattir til að nýta sér þjónustu námsráðgjafa

Námsráðgjafi er bundinn trúnaðarskyldu varðandi allar upplýsingar sem hann fær um nemendur og/eða nemendahópa.

Sími: 570-4111 netfang: asth@kask.kopavogur.is

Helstu verkefni námsráðgjafa:

 • Að aðstoða nemendur og ráðleggja varðandi námstækni, námsaðferðir, lestraraðferðir, prófundirbúning, skipulagningu tíma og áætlanagerð
 • Að veita nemendum stuðning og ráðgjöf vegna tímabundinna erfiðleika og áfalla
 • Að veita nemendum persónulega ráðgjöf og stuðning vegna erfiðleika í einkalífi
 • Að vinna að eineltismálum samkvæmt eineltisáætlun skólans og í samstarfi við umsjónarkennara, deildarstjóra og annað starfsfólk eftir því sem við á
 • Að miðla upplýsingum til nemenda og forráðamanna um möguleika og framboð á námi og störfum að grunnskóla loknum
 • Að aðstoða nemendur við að gera sér grein fyrir áhugasviðum sínum og meta hæfileika sína raunsætt miðað við nám og störf
 • Að skipuleggja náms- og starfsfræðslu í skólanum
 • Að sitja í nemendaverndarráði skólans og vinna í nánu samstarfi við umsjónarkennara og annað starfslið skólans auk skólasálfræðings og annarra sérfræðinga er koma að málefnum nemenda
 • Að sitja í áfallateymi skólans og vinna eftir áfallaáætlun skólans þegar þörf er á

Upplýsingar um framhaldsskóla

Þeir sem lokið hafa grunnskólanámi, hafa hlotið jafngilda undirstöðumenntun eða hafa náð 16 ára aldri eiga rétt á að hefja nám í framhaldsskóla. Þeir eiga jafnframt rétt á því að stunda nám í framhaldsskóla til 18 ára aldurs vegna fræðsluskyldu við ólögráða nemendur.
Allir nemendur eiga rétt á námi við sitt hæfi í samræmi við óskir og hæfni. Framhaldsskólar bjóða nú upp á:

 • Um það bil 100 námsbrautir,
 • þar af 87 starfsnámsbrautir.
 • Námsbrautirnar eru ólíkar að lengd og inntaki en námslengd getur verið frá einni til tíu anna.
 • Af öllum námsbrautum eru leiðir til frekara náms.

Framhaldsskólakynning fyrir 10. bekk

Upplýsingar um brautir

Hvað er kennt á þessum brautum


Gagnlegir linkar

Menntagátt                   Gagnagrunnur íslenska menntakerfisins

Námsgagnastofnun       Vefur námsgagnastofnunnar

Námsmatsstofnun         Upplýsingar um samræmd próf og niðurstöður

Rasmus                          Stærðfræðivefur með verkefnum fyrir öll skólastig

Skólavefurinn                 Vefur sem inniheldur kennsluefni og verkefni

Menntamálaráðuneytið   Spurningar og svör varðandi samræmd próf

 

Forvarnir og heilbrigðismál:

Lýðheilsustöð               Fræðsla um heilbrigt líferni og forvarnir

Doktor.is                      Óháður fræðsluvefur um heilbrigðismál

Forvarnir.is                   Vefsetur fræðslumiðstöðvar í fíknivörnum

Lögregluvefurinn           Forvarnarsíða á lögregluvefnum

Geðhjálp                        Fræðsluvefur Geðhjálpar um geðraskanir

Geðrækt                         Fræðslu- og forvarnarvefur um geðheilsu

Persóna.is                     Sálfræðivefur með ýmsum upplýsingum

Regnbogabörn               Samtök gegn einelti

SÁÁ                                Samtök áhugafólks um áfengisvandamál

Tannheilsa                      Vefur Tannverndarráðs

Foreldrahús                    Vefur vímulausrar æsku

Stígamót                         Samtök sem aðstoða fórnarlömb kynferðisofbeldis og aðstandendur þeirra

Stjúptengsl                     Síða um sérstöðu stjúpfjölskyldna

Blátt áfram                     Verkefni sem felst í því að efla forvarnir vegna kynferðislegs ofbeldis gegn börnum

Sjónarhóll                       Samtök sem láta sig hag langveikra og fatlaðra barna varða

ADHD samtökin            Upplýsingar um ADHD til stuðnings börnum og fullorðnum

Þroska og hegðunarstöðin Greining þroska- og hegðunarfrávika

Lesblinda ehf                 Aðstoð fyrir lesblinda, Davis ráðgjöf o.fl.

Lesblinda                       Aðstoð fyrir lesblinda, Davis ráðgjöf o.fl.

Upplýsingar um störf:

Iðan                                Vefur þar sem má finna upplýsingar um nám og störf

Starfslýsingar                  Starfslýsingar ýmissa starfa


Leikir og skemmtun:

Leikjavefurinn                 Skemmtilegir leikir til að nota við ýmis tækifæri

Gullkistan                        Fjölbreyttir leikir

Hitt húsið                        Menningar- og upplýsingamiðstöð ungs fólks


Þetta vefsvæði byggir á Eplica