Kópavogsbraut 441-4600

Skólagerði 441-4600

Dægradvöl 441-4600

Námsráðgjöf

Námsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafi Kársnesskóla er Ásthildur Guðlaugsdóttir og starfar hún á öllum skólastigum.

Viðtal við náms- og starfsráðgjafa stendur öllum nemendum skólans til boða. Nemendur og forráðamenn þeirra geta óskað eftir viðtali hvenær sem er en auk þess geta umsjónarkennarar, sérkennarar, deildarstjórar og nemendaverndarráð vísað nemendum til námsráðgjafa. Náms- og starfsráðgjafi er málsvari nemenda og trúnaðarmaður og aðstoðar nemendur við að leita lausna á sínum málum.

Viðtalstímar eru alla daga eftir samkomulagi bæði fyrir nemendur og forráðamenn.
Nemendur og forráðamenn þeirra eru hvattir til að nýta sér þjónustu náms- og starfsráðgjafa

Námsráðgjafi er bundinn trúnaðarskyldu varðandi allar upplýsingar sem hann fær um nemendur og/eða nemendahópa.

Sími: 441-4607 netfang: asth@kopavogur.is

Helstu verkefni námsráðgjafa:

· Að aðstoða nemendur og ráðleggja varðandi námstækni, námsaðferðir, lestraraðferðir, prófundirbúning, skipulagningu tíma og áætlanagerð

· Að veita nemendum stuðning og ráðgjöf vegna tímabundinna erfiðleika og áfalla

· Að veita nemendum persónulega ráðgjöf og stuðning vegna erfiðleika í einkalífi

· Að vinna að eineltismálum samkvæmt eineltisáætlun skólans og í samstarfi við umsjónarkennara, deildarstjóra og annað starfsfólk eftir því sem við á

· Að miðla upplýsingum til nemenda og forráðamanna um möguleika og framboð á námi og störfum að grunnskóla loknum

· Að aðstoða nemendur við að gera sér grein fyrir áhugasviðum sínum og meta hæfileika sína raunsætt miðað við nám og störf

· Að skipuleggja náms- og starfsfræðslu í skólanum

· Að sitja í nemendaverndarráði skólans og vinna í nánu samstarfi við umsjónarkennara og annað starfslið skólans auk skólasálfræðings og annarra sérfræðinga er koma að málefnum nemenda

· Að sitja í áfalla- og eineltisteymi skólans og vinna eftir áætlunum skólans þegar þörf er á

Upplýsingar um framhaldsskóla

Þeir sem lokið hafa grunnskólanámi, hafa hlotið jafngilda undirstöðumenntun eða hafa náð 16 ára aldri eiga rétt á að hefja nám í framhaldsskóla. Þeir eiga jafnframt rétt á því að stunda nám í framhaldsskóla til 18 ára aldurs vegna fræðsluskyldu við ólögráða nemendur.
Allir nemendur eiga rétt á námi við sitt hæfi í samræmi við óskir og hæfni. Framhaldsskólar bjóða nú upp á:

· Um það bil 100 námsbrautir,

· þar af 87 starfsnámsbrautir.

· Námsbrautirnar eru ólíkar að lengd og inntaki en námslengd getur verið frá einni til tíu anna.

· Af öllum námsbrautum eru leiðir til frekara náms.

Framhaldsskólakynning vor 2019

Námsbrautir vor 2019

Gagnlegir hlekkir

Menntamálastofnun – innritun í framhaldsskóla Innritun í framhaldssk

Menntamálastofnun        Ýmsar upplýsingar sem tengjast grunnskólunum

Rasmus                          Stærðfræðivefur með verkefnum fyrir öll skólastig

Skólavefurinn                  Vefur sem inniheldur kennsluefni og verkefni

Forvarnir og heilbrigðismál:

Landlæknisembættið       Fræðsla um heilbrigt líferni og forvarnir

Doktor.is                          Óháður fræðsluvefur um heilbrigðismál

Sjálfsmynd.is                   Þessi síða er þróuð af fagfólki til aðstoðar foreldrum, kennurum og öðrum sem starfa með
                                        börnum við að byggja upp sterkari sjálfsmynd og líkamsímynd

Forvarnir                          Vefsetur fræðslumiðstöðvar í fíknivörnum

Geðhjálp                          Fræðsluvefur Geðhjálpar um geðraskanir

Geðrækt                          Fræðslu- og forvarnarvefur um geðheilsu

Persona.is                       Sálfræðivefur með ýmsum upplýsingum

Foreldrahús                     Fræðsla, forvarnir og ráðgjöf til fjölskyldna og einstaklinga, vegna samskiptavanda og                                                          stuðningur við ungmenni í neyslu.

Barnahús                         Sinnir málefnum barna sem grunur leikur á að sætt hafi kynferðislegri áreitni eða ofbeldi

Stjúptengsl                       Síða um sérstöðu stjúpfjölskyldna

Blátt áfram                       Verkefni sem felst í því að efla forvarnir vegna kynferðislegs ofbeldis gegn börnum

Sjónarhóll                        Ráðgjafamiðstöð fyrir foreldra barna með sérþarfir

ADHD samtökin               Landsamtök til stuðnings börnum og foreldrum með athyglisbrest, ofvirkni og skyldar raskanir.

Þroska&hegðunarstöðin  Greining þroska- og hegðunarfrávika

Lesblinda                         Aðstoð fyrir lesblinda, Davis ráðgjöf o.fl.

Upplýsingar um störf:

Næsta skref                     Upplýsingar um nám og störf

Áttavitinn                          Upplýsingar um framhaldsskóla og ýmislegt annað áhugavert

Fagfólkið                          Viðtöl við fólk sem vinnur við hin ýmsu störf

Næsta skref                     Upplýsingar um störf

Nám og störf                    Upplýsingar um nám og störf í iðngreinum

Landspítalinn                   Myndbönd um hin ýmsu störf innan spítalans

Þetta vefsvæði byggir á Eplica